Global Travel Sim Xplori – 30$

$ 30.00

 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch30 USD trong số dư
 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịchCó mặt trên 120 quốc gia
 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịch3GB – 4GB tốc độ cao, từ 0,65 $ / 100mb
 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịchGọi điện với chi phí thấp hơn 85%
 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịchNạp tiền tự do theo yêu cầu
 đánh dấu vào biểu tượng sim du lịchCó thể tái sử dụng cho nhiều chuyến đi
(*) có thể nạp tiền từ ứng dụng di động trong suốt chuyến đi
(giá từ: 0,65 $ / 100MB; 0,2 $ / phút; 0,1 $ / sms)