Global Pass Unlimited Data 75 Countries

$ 23.00

tick icon travel simSử dụng trong 15 ngày
tick icon travel simDữ liệu không giới hạn @ 256kbps
tick icon travel sim1,5GB Dữ liệu ở tốc độ tối đa 4G / LTE
tick icon travel sim  Để sử dụng ở 75 quốc gia
tick icon travel simĐược kích hoạt tự động – không cần đăng ký