អូស្ត្រាលី / ញូហ្សេឡែនស៊ីម ១៥ ថ្ងៃ

$ 23.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ
tick icon sim du lịch ទិន្នន័យ 8GB សម្រាប់ល្បឿន 4G
tick icon sim du lịch ល្បឿនធម្មតាគ្មានដែនកំណត់ 3G @ 128kpbs
tick icon sim du lịch 60 នាទីសម្រាប់ទូរស័ព្ទនៅអូស្រ្តាលីនិងនូវែលសេឡង់
tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ