ស៊ីមសិង្ហបុរី / ម៉ាឡេស៊ី / ឥណ្ឌូនេស៊ី ៧ ថ្ងៃ ១០០ ជីកាបៃ

$ 12.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ១០០ ជីកាបៃសម្រាប់អ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យល្បឿន 128kbs គ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịch ដោតនិងប្រើដោយរីករាយ – គ្មានការចុះឈ្មោះ