ស៊ីមទេសចរណ៍កូរ៉េ ៥ ថ្ងៃ ១០០ ជីកាបៃ

$ 15.00

tick icon sim du lịch សុពលភាព ៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិតទំហំ ១០០ ជីកាបៃសម្រាប់ល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ការភ្ជាប់ 3G គ្មានដែនកំណត់

tick icon sim du lịch ដំណើរការស៊ីមដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនមានការចុះឈ្មោះ