ស៊ីមកាតពេញនិយម

ទំនិញលក់ដាច់

មតិយោបល់របស់អតិថិជន

MS. MAARIKA
CAMBODIAN BLOGGER; MARKETING MANAGER-XIAOMI CAMBODIA

ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រើស៊ីមកាតចំនួន ២ គឺដំណើរការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងកំឡុងពេលដំឡើងស៊ីមកាត អ៊ីនធឺណេតដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខ្ញុំអាចផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូដោយគ្មានសញ្ញាយឺតយ៉ាវ។ ១០០០% ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ចំណេញពេលវេលានិងថវិកា ^^

MR. TECHMENG
CEO AT GABIE SKIN SHOP & FREELANCE TOUR LEADER

ស៊ីមកាតល្អបំផុតដើម្បីទុកជាមួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស។ ស៊ីមកាតដំណើរការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទាំងអ៊ីនធឺណេតនិងការហៅទូរស័ព្ទ! វាងាយស្រួលប្រើនិងងាយស្រួលដំណើរការជាមួយទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ប្រទេសផ្សេងៗគ្នានឹងមាននីតិវិធីផ្សេងៗគ្នាដើម្បីអនុវត្ត។ សូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តខ្លីទៅកាន់បរទេស។ ខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសយកស៊ីមកាតនេះម្តងហើយម្តងទៀត។ ខ្ញុំចូលចិត្តវាណាស់។ សូមអរគុណដែលបានធ្វើឱ្យដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយ!

MR. MENGKHEANG
MERCHANDISER SUPERVISOR

ស៊ីមកាតរបស់ Sim2go គីពិតជាល្អណាស់។ ខ្ញុំបានប្រើវានៅតៃវ៉ាន់អ៊ីនធឺរណែតមានល្បឿនលឿនណាស់ហើយងាយស្រួលផងដែរក្នុងការដំណើរការវាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញទេ។ ខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទៅបរទេសជារឿយៗនេះជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំអាចទិញស៊ីមកាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមុនពេលចាកចេញ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងប្រើស៊ីមកាតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺងាយស្រួលណាស់។.

MR. KIMSAY
BUSINESS OWNER

ខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនហើយទិញស៊ីមចិនពី Sim2go ។ ទាំង ២ ប្រទេសស៊ីមចិន ៥ ថ្ងៃនិង ៨ ថ្ងៃគឺល្អ ងាយស្រួលប្រើ ងាយស្រួលភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីបណ្តាញសង្គមទាំងអស់។

MR. MENGKHEANG
MERCHANDISER SUPERVISOR

ស៊ីមកាតរបស់ Sim2go គីពិតជាល្អណាស់។ ខ្ញុំបានប្រើវានៅតៃវ៉ាន់អ៊ីនធឺរណែតមានល្បឿនលឿនណាស់ហើយងាយស្រួលផងដែរក្នុងការដំណើរការវាមិនមានអ្វីស្មុគស្មាញទេ។ ខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទៅបរទេសជារឿយៗនេះជាលើកទីមួយហើយដែលខ្ញុំអាចទិញស៊ីមកាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំមុនពេលចាកចេញ។ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងប្រើស៊ីមកាតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺងាយស្រួលណាស់។.

MR. TECHMENG
CEO AT GABIE SKIN SHOP & FREELANCE TOUR LEADER

ស៊ីមកាតល្អបំផុតដើម្បីទុកជាមួយអ្នកក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅបរទេស។ ស៊ីមកាតដំណើរការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទាំងអ៊ីនធឺណេតនិងការហៅទូរស័ព្ទ! វាងាយស្រួលប្រើនិងងាយស្រួលដំណើរការជាមួយទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ ប្រទេសផ្សេងៗគ្នានឹងមាននីតិវិធីផ្សេងៗគ្នាដើម្បីអនុវត្ត។ សូមផ្តល់អនុសាសន៍យ៉ាងខ្ពស់សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តខ្លីទៅកាន់បរទេស។ ខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសយកស៊ីមកាតនេះម្តងហើយម្តងទៀត។ ខ្ញុំចូលចិត្តវាណាស់។ សូមអរគុណដែលបានធ្វើឱ្យដំណើរកម្សាន្តរបស់ខ្ញុំមានភាពសប្បាយរីករាយ!

MR. KIMSAY
BUSINESS OWNER

ខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនហើយទិញស៊ីមចិនពី Sim2go ។ ទាំង ២ ប្រទេសស៊ីមចិន ៥ ថ្ងៃនិង ៨ ថ្ងៃគឺល្អ ងាយស្រួលប្រើ ងាយស្រួលភ្ជាប់ទៅកម្មវិធីបណ្តាញសង្គមទាំងអស់។

MS. MAARIKA
CAMBODIAN BLOGGER; MARKETING MANAGER-XIAOMI CAMBODIA

ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ប្រើស៊ីមកាតចំនួន ២ គឺដំណើរការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ មិនមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងកំឡុងពេលដំឡើងស៊ីមកាត អ៊ីនធឺណេតដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខ្ញុំអាចផ្សាយផ្ទាល់វីដេអូដោយគ្មានសញ្ញាយឺតយ៉ាវ។ ១០០០% ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ ចំណេញពេលវេលានិងថវិកា ^^

ព័ត៌មានបន្ថែម