ស៊ីមទេសចរណ៍ចិន / ហុងកុង / ម៉ាកាវ ៥ថ្ងៃ

$ 17.00

tick icon sim du lịch ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិត 2.5GB សម្រាប់ល្បឿនលឿន 4G (៥០០ មេកាបៃ / ថ្ងៃ)

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យអ៊ិនធឺណិតល្បឿនធម្មតាគ្មានដែនកំណត់ (3G)

tick icon sim du lịch បានដោះសោសម្រាប់ការប្រើ Facebook, Google, Gmail

tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនមានការចុះឈ្មោះ