ស៊ីមទេសចរណ៍កូរ៉េ ៥ ថ្ងៃ ២.៥GB

$ 14.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch ២,៥ ជីកាបៃសម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន 4G (៥០០ មេកាបៃ / ថ្ងៃ)

tick icon sim du lịch គ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ទិន្នន័យ 3G @ 128kbps

tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ

Out of stock