ស៊ីមកាតទេសចរណ៍តៃវ៉ាន់ ៥ថ្ងៃទិន្នន័យ ១០០GB

$ 12.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់ការប្រើប្រាស់រយៈពេល ៥ ថ្ងៃ

tick icon sim du lịch អ៊ិនធឺណិត 100B សម្រាប់ល្បឿនលឿន

tick icon sim du lịch ទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់សម្រាប់ល្បឿនធម្មតា @ 256kbps

tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ – មិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះទេ