ស៊ីមរុស្សី ១០ ថ្ងៃ 100GB

$ 17.00

 tick icon sim du lịch ប្រើរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ
 tick icon sim du lịch 100GB ទិន្នន័យល្បឿនលឿន 4G / LTE  
 tick icon sim du lịch ការហៅទូរស័ព្ទ ៥០០ នាទីនៅប្រទេសរុស្ស៊ី
 tick icon sim du lịch ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 tick icon sim du lịch បញ្ចូលទឹកប្រាក់ដោយសេរីតាមតំរូវការ