ស៊ីមអាហ្វ្រិក (ខាងត្បូង)

$ 21.00

tick icon sim du lịch សម្រាប់សប្រើ ១៥ថ្
tick icon sim du lịch 3GB សម្រាប់ទិន្នន័យល្បឿនលឿន
tick icon sim du lịch អាចប្រើបានជាង ១២០ ប្រទេសរួមទាំងអាហ្រ្វិកខាងត្បូង
tick icon sim du lịch ហៅទូរស័ព្ទដោយចំណាយតិចជាង ៨៥%
tick icon sim du lịch បញ្ចូលទឹកប្រាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង
tick icon sim du lịch ស៊ីមកាតដែលអាចប្រើឡើងវិញបាន
(*) អាចបញ្ចូលលុយតាម app 
(price in South Africa: 0.65$/100MB; 0.15$/min; 0.07 $/sms)